РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Кондю
Фамилия: Андонов
Адрес:
Телефон:
082 888 330
Email: kandonov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 1.03.1945 г.
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1996 - сега
Заемана длъжност или позиция: професор
Основни дейности и отговорности:
преподавател, 1995-2000г. Зам. ректор по НКР, 2004-2012г. Ръководител катедра ЕСЕО
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: катедра Електроснабдяване и електрообзавеждане
от -до: 1982 - 1996
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
преподавател, 1983-1989 г. Декан на ФЕЕА
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "АнгелКънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1979 - 1982
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Катедра Електроснабдяване и електрообзавеждане
от -до: 1974 - 1979
Заемана длъжност или позиция: Главен енергетик
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
АПК - гр. Сливен
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1969 - 1974
Заемана длъжност или позиция: Гл. ел. специалист
Основни дейности и отговорности:
проектант, зав. отдел в дирекция “Агропроект”
Име и адрес на работодателя:
Окръжен съвет Сливен
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2005 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор на техническите науки
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1973 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Московски институт за селскостопански инженери - Москва
Ниво по националната класификация:
от -до: 1966 - 1969
Наименование на придобитата квалификация: електроинженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност Електрификация на селското стопанство
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Украинска селскостопанска академия - Киев
Ниво по националната класификация:
от -до: 1959 - 1964
Наименование на придобитата квалификация: спец. “Енергетични машини, стабилни двигатели”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Механотехникум,Сливен
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
да да да да
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
1984-2006 Член на специализирани научни съвети
1991 Първа награда и наградата на Министър-председателя на Р България от EXPO`91 за 8 изобретения в областта на енергоспестяващите технологии
Патенти 18
Внедрени научни разработки 27
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.