РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Пламен
Фамилия: Кангалов
Адрес:
Телефон:
Email: kangalov@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: Заместник ректор по учебната работа
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: Професор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Аграрно-индустриален факултет
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2003 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
катедра "Ремонт,надеждност и химични технологии"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - 2016
Заемана длъжност или позиция: Декан
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Аграрно-индустриален факултет
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2004 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Заместник декан по учебната работа
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Аграрно-индустриален факултет
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2001 - 2002
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
катедра "Ремонт,надеждност и химични технологии"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1997 - 2000
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
катедра "Ремонт и надеждност"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1994 - 1997
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
катедра "Ремонт и надеждност"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1990 - 1993
Заемана длъжност или позиция: Редовен докторант
Основни дейности и отговорности:
Разработване на дисертационен труд
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
катедра "Ремонт и надеждност"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1987 - 1989
Заемана длъжност или позиция: научен сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Разработване на научно-изледователски проекти и внедряването им в промишленоста и селското стопанство.
Име и адрес на работодателя:
Научно изследователски сектор при Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2002 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Доктор - инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1982 - 1987
Наименование на придобитата квалификация: Магистър машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Организация и технология на ремонта"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Московский государственный агроинженерный университет им.
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
Англиски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.