РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Калоян
Фамилия: Стоянов
Адрес:
ул."Сяр" №27, гр.Русе - 7020, България
Телефон:
082 888 542
Email: kes@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 05.08.1975
Пол: М
Трудов стаж
от -до: 2005 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенки университет "Ангел Кънчев" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Провеждане на преподавателска и научноизследователска дейност.
от -до: 2003 - 2004
Заемана длъжност или позиция: Ръководител на сервиз за Техническо обслужване
Основни дейности и отговорности:
Менажиране и организиране на сервиз за техническо обслужване на леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили.
Име и адрес на работодателя:
"АРГО" ООД - Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Сервизна дейност.
Образование и обучение
от -до: 2001 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: Доктор по "Механизация и електрификация в растениевъдството"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Механизирани процеси в земеделието.
Използване и ресурсно осигуряване в растениевъдството.
Техническо обслужване на земеделска техника.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Доктор
от -до: 1993 - 1998
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Технически дисциплини - Механика, съпромат, техн.чертане, физика, експлоатационни материали, обслужване и ремонт на земеделска техника и двигатели с вътрешно горене и др.
Агрономически - растениевъдство, животновъдство, растителна защита, ентомология, почвознание, агро и биохимия и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: Магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Добро Добро Добро Добро
Руски
Мн.добро Мн.добро Добро Добро
Социални умения и компетенции: 1.Член е на Съюза на учените в България.
2.Секретар на секция Земеделска техника към Съюза на учените в България, клон Русе.
3.Председател на членовете на АИФ към университетски синдикат на РУ.
Организационни умения и компетенции: 1.Заместник ръководител катедра по НИД на"Земеделска техника" 2008-2012г.
2.Координатор в направление „Земеделска техника” на традиционно провеждащото се в Русенски университет „Изложение на земеделска и транспортна техника”.
Технически умения и компетенции: Добри технически умения в областа на селскостопанското производство.
Компютърни умения и компетенции: Майкрософт офис пакет.
Артистични умения и компетенции: -
Свидетелство за управление на МПС: Категории - А, В, М, Твк и Твк-м
Допълнителна информация  
Ръководна функция в Русенски университет от 01.02.2012 избран за Зам.декан по НКР на АИФ
ЧЛЕНСТВО В НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ И ОРГАНИЗАЦИИ 2005 - Съюз на учените - Русе,
2012 - Областна комисия по земеделие, рибарство и селски райони.
Договори, публикации и дипломанти -Участия в над 6 национални и 3 международни договора с научноизследователски и приложен характер.
-Автор и съавтор на 6 изобретения и патенти,
-Автор и съавтор на над 50 статии и доклади у нас и в чужбина, 2 книги и 3 учебни пособия.
-Ръководител на над 30 успешно защитили дипломанта,
-Участие в проекти, финансирани от НФНИ към МОН.
Член в редколегия на списания и вестници 1.Вестник "Земеделска техника" - от 2014г.
2.Списание - "AGRICULTURAL,FOREST AND TRANSPORT MACHINERY AND TECHNOLOGIES" -2014
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.