РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Каталина
Фамилия: Григорова
Адрес:
Телефон:
0899458152
Email: kgrigorova@ami.uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2006 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1990 - 2006
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1989 - 1990
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1986 - 1989
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1983 - 1986
Заемана длъжност или позиция: програмист
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
НИС при РУ "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1977 - 1983
Заемана длъжност или позиция: програмист
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
МГ "Баба Тонка"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2003 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1971 - 1971
Наименование на придобитата квалификация: магистър по приложна математика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Московски енергетически институт
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично отлично отлично
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.