РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Кирил
Фамилия: Хаджиев
Адрес:
7019, Русе, ул.” М. Хаджикостов”
Телефон:
888433
Email: khadjiev@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 16.07.1958
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на ДВГ
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1991 - 1993
Заемана длъжност или позиция: Старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на ДВГ
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1990 - 1991
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на ДВГ
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
от -до: 1985 - 1986
Заемана длъжност или позиция: инж. конструктор- НИС при РУ
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2006 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Доктор по Научна специалност 02.01.42."Двигатели с вътрешно горене"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1980 - 1985
Наименование на придобитата квалификация: Инженер по специалност „Двигатели с вътрешно горене”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1973 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: Механик по специалност „ДВГ"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Механотехникум Смолян
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн. добре мн. добре мн. добре мн. добре
английски
добре добре добре добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: Работа с технически съоръжения и апаратура за изпитване на ДВГ по отношение на мощностни, икономични и екологически характеристики. Работа с компютърна техника. Работа с универсални металообработващи машини.
Компютърни умения и компетенции: MS Office, Visio,
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Свидетелство е за категории А,В,С,ВЕ,СЕ,Т,М.
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.