РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Димчо
Фамилия: Киряков
Адрес:
ул.Вихрен,№2, с. Щръклево, п.к.7078, България
Телефон:
сл. 082 888 371, д.
Email: kiriakov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 17.03.1959
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1987 - сега
Заемана длъжност или позиция: в момента - главен асистент към катедра ТИЕ
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в областта на Теоретичната електротехника
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул."Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
от -до: 1986 - 1987
Заемана длъжност или позиция: инженер-конструктор
Основни дейности и отговорности:
Работа в конструктивен отдел
Име и адрес на работодателя:
Завод за печатни платки, гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Пускане в производство, тестване и контрол на електронни изделия в областта на изчислителната техника
от -до: 1983 - 1986
Заемана длъжност или позиция: инженр-конструктор
Основни дейности и отговорности:
Проектиране на управления за металорежещи машини
Име и адрес на работодателя:
Завод за металорежещи машини, гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Проектиране, пускане и настройка на металорежещи машини
от -до: 1977 - 1978
Заемана длъжност или позиция: настройчик на електронноизчислителна техника
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Завод за печатни платки, гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Пускане и настройка на електронни изделия в областта на изчислителната техника
Образование и обучение
от -до: 2008 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1978 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: Магистър-инженер по автоматизация на непрекъснато производство
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Автоматизация на производството"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе
Ниво по националната класификация:
от -до: 1974 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: Техник на Електронноизчислителна техника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Електронноизчислителна техника"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по електротехника - Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
добре добре добре добре
френски
задоволително задоволително задоволително задоволително
Социални умения и компетенции: Oт 2003 до 2010г - участие в подготовката на отбори за участие в национални олимпиади по Теоретична електротехника, като през 2003г.,2004г.,2006г. и 2007г са завоювани и призови места.
Организационни умения и компетенции: От 2002г. съм заместник р-л катедра ТИЕ, а от 2008г. - и протоколчик в същата катедра. От 2011г. съм заместник председател на факултетния синдикат при фак. ЕЕА на РУ "А. Кънчев".От 2003г, съм член на комисията по подготовка на изборите във фак ЕЕА.
Технически умения и компетенции: Технически и конструкторски умения в областта на електрониката, силовата електроника и релейноконтакторните схеми. Ползвам аналпгови и цифрови измерителни прибори. Добри умения по шлосерство, тенекеджийство и дърводелство, които продължавам да използавам и до сега при необходимост.
Компютърни умения и компетенции: Използвам компютър с инсталирани Windows 7 и Microsoft Office 2010. Изкарал съм курс и работя с WORD, EXEL, POWERPOINT, INTERNET. Ползвам също и Thunderbird Mail и Skype.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Притежавам свидетелство за управление на МПС от 1984 г. Настоящото ми свидетелство е издадено от МВР Русе и е за категории В и М.
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.