РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Константин
Фамилия: Коев
Адрес:
Телефон:
082 888 201
Email: kkoev@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 04.11.1974 г
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научно-изследователска
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане"
от -до: 2008 - 2013
Заемана длъжност или позиция: гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научно-изследователска
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане"
от -до: 2007 - 2008
Заемана длъжност или позиция: гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научно-изследователска
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Технически колеж - гр. Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: Катедра "Технически и природо-математически науки"
от -до: 2006 - 2007
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научно-изследователска
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Технически колеж - гр. Силистра
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2003 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1998 - сега
Наименование на придобитата квалификация: електроинженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Електроснабдяване и електрообзавеждане в земеделието и хранително-вкусовата промишленост"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: висше образование
от -до: 1989 - 1993
Наименование на придобитата квалификация: радио- и телевизионен техник
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Радио и телевизия"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по електротехника - гр. Русе
Ниво по националната класификация: средно специално образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
много добро много добро много добро много добро
английски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции: 1998 – сега Член на СУБ (Съюз на учените в България, СУ - Русе).
Организационни умения и компетенции: 2012 - сега ECTS координатор за Катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане"
2011 - 2014 , 2016 - сега Групов отговорник на студенти 1 курс, специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане"
Технически умения и компетенции: Техническа експлоатация на електрически уредби
Електрически транспорт
Възобновяеми енергийни източници
Надеждност и качество на електроснабдяването
Компютърни умения и компетенции: Много добра компютърна грамотност
* софтуерни програми: MS Office, CorelDraw, MatLAB, Statistica и др.;
* операционни системи: Windows 7, Windows 8, Linux Ubuntu.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категории М, В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.