РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Красимир
Фамилия: Кръстев
Адрес:
Телефон:
Email: kkrastev@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 08.07.1967
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност: Технология на леярското производство, Материалознание, Учебна практика, Логистични технологии, Подемно-транспортни машини и техника.
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
Образование и обучение
от -до: 1998 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Изследване влиянието на топлоизолацията на челото на буталото върху ефективните и екологичните показатели на дизелов двигател.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация: Образователна и научна степен Доктор по научна специалност 02.01.42 “Двигатели с вътрешно горене”
от -до: 1988 - 1993
Наименование на придобитата квалификация: Машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Технология и организация на автомобилния транспорт – специализиране, ремонт и възстановяване
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация: Магистър, Инженер
от -до: 1982 - 1986
Наименование на придобитата квалификация: Щурман малък кораб по река Дунав
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Речно корабоводене
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ТРКК “Антон Иванов"
Ниво по националната класификация: специалист
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
4 4 4 4
Английски
4 4 4 4
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Умения за работа в екип;
Умения за определяне на приоритети в работата;
Умения за планиране и времеви контрол на задачите.
Технически умения и компетенции: Разработване и осъществяване на технически експеримент;
Разработване на измервателна апаратура;
Работа с измервателни инструменти;
Дефектоване на машинни елементи.
Компютърни умения и компетенции: AutoCad, Mathematica.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: В, С
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.