РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Красимир
Фамилия: Мартев
Адрес:
ул. "Сан Стефано" 8 вх. В, Русе,7020, Р България
Телефон:
082 - 888-281
Email: kmartev@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 20 май 1957
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2000 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент в катедра ЕСЕО
Основни дейности и отговорности:
преподавател
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1993 - 2000
Заемана длъжност или позиция: гл. асисент в катедра ЕСЕО
Основни дейности и отговорности:
преподавател
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1992 - 1993
Заемана длъжност или позиция: ст. асистент в катедра ЕСЕО
Основни дейности и отговорности:
преподавател
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1989 - 1992
Заемана длъжност или позиция: асистент в катедра ЕСЕО
Основни дейности и отговорности:
преподавател
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1985 - 1986
Заемана длъжност или позиция: ДКМС
Основни дейности и отговорности:
отговарящ за чуждестранните студенти
Име и адрес на работодателя:
ЦК на ДКМС
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1982 - 1985
Заемана длъжност или позиция: ДКМС
Основни дейности и отговорности:
секретар на ВК
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1986 - 1989
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1978 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1972 - 1976
Наименование на придобитата квалификация: средно техничиско образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по електротехника - Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн. добра мн. добра мн. добра мн. добра
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.