РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Камелия
Фамилия: Шойлекова-Николова
Адрес:
ул. "Изола планина" 19, бл. "Феникс", вх. 1, 7000 Русе, България
Телефон:
888 214
Email: kshoylekova@ami.uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 29.05.1984
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа: Катедра „Информатика и информационни технологии”
от -до: 2013 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа: Катедра „Информатика и информационни технологии”
от -до: 2009 - 2013
Заемана длъжност или позиция: Хоноруван асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа: Катедра „Информатика и информационни технологии”
Образование и обучение
от -до: 2009 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
01.01.12, Информатика
Катедра "Информатика и информационни технологии"
Научен ръководител: доц. д-р Каталина Григорова
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев
Ниво по националната класификация:
от -до: 2007 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: магистър-инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация:
от -до: 2003 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: бакалавър, учител
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация:
от -до: 1998 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
чуждоезиков профил – френски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
„Гимназия с преподаване на чужди езици” – гр.Плевен
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски ез.
добро добро добро добро
френски ез.
отлично мн. добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: • Използвани инструментални среди: Enterprise Architect, WebSphere Business Modeler, Rational Software Architect
• Използвани софтуерни архитектури: Архитектури ориентирани към услуги
• Използвани методологии за бизнес моделиране: UML базирано моделиране, базирано на бизнес процеси моделиране и др.
• Проектиране на бизнес архитектури
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория В, М
Допълнителна информация  
Специализации • 8-9/06/2009 Акредитиран курс: WS008: Проектиране на приложения, базирани на софтуерни архитектури, ориентирани към услуги при използването на продукта IBM SOA Foundation. Курсът е разработен и проведен от: WebSphere. IBM.
• 1-2/06/2009 Акредитиран курс: WS007 Базов курс за разработване на софтуерни архитектури, ориентирани към услуги. Курсът е разработен и проведен от: WebSphere. IBM.
Сертификати • 02.06.2009 – Издал: IBM. Наименование: Getting started with SOA.
• 09.06.2009 – Издал: IBM. Наименование: Designing SOA Solutions Using IBM SOA Foundation.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.