РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Кристиян
Фамилия: Вълчев
Адрес:
Телефон:
0885/64-50-64
Email: kvalchev@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане: 29.07.1986
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: Управител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ИНТЕР ТЕРА ООД
Вид на дейността или сферата на работа: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредничество при сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: Управител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Проект Ка ЕООД
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2011 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Специалист контрол Приходи
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ЧСИ ИВАН ХАДЖИИВАНОВ РЕГ.№832 с район на действие Окръжен съд - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2010 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Приходи към ФСО
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Еконт Експрес ООД
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2006 - 2009
Заемана длъжност или позиция: гл.специалист
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Областна администрация - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2012 - 2017
Наименование на придобитата квалификация: докторант-отчислен с право на защита
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2015 - 2016
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по икономика /икономика на недвижимата собственост
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Инвестиции в недвижима собственост, Урбанистика, Икономически основи на недвижимата собственост, Изследване на операциите, Строително предприемачество, Маркетинг на недвижими имоти, Управление на недвижимата собственост, Сделки с недвижима собственост, Делови контакти
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Икономически университет - Варна
Ниво по националната класификация:
от -до: 2014 - 2016
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по история
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Просветно дело през Възраждането (основни етапи, просветни центрове и дейци); Църква и църковен въпрос през Възраждането; Българският XIX век: памет и личности; Политическите организации през Възраждането; Проблеми на българската възрожденска нация и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет "Св. Климент Орхидски"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2009 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по икономика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска академия
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 2005 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавар
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска академия "Д.А.Ценов" - гр. Свищов
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции: Сдружение „Европейски инициативи на младежта” – работа с млади хора по повод ангажирането им в обществените процеси, провежданата политика на децентралицация, интеграция в европейската общност
Организационни умения и компетенции: 2007 г.-2009 г. - член на Контролния Съвет на Стопанска академия “Д. А. Ценов” – град Свищов;
2007-2009 - член на Факултетния съвет на специалност Финанси при Стопанска академия “Д. А. Ценов” – град Свищов;
01.03.2007 - 2009 - секретар на младежката структура на “Съюза на икономистите в България”;
2006 - 2007 - зам. председател на Студентски Съвет при СА “Д. А. Ценов” – Свищов;
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.