РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Кина
Фамилия: Велчева
Адрес:
ул. "Даме Груев" 6, гр. Русе 7015, България
Телефон:
088 621 1503
Email: kvelcheva@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 25.03.1978
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2015 - 2018
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти, провеждане на учебни упражнения и учебно-практически занятия
Име и адрес на работодателя:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" №8, гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Образователна сфера
от -до: 2009 - 2015
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти, провеждане на учебни упражнения и учебно-практически занятия
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе, ул. Студентска №8
Вид на дейността или сферата на работа: Образователна сфера
от -до: 1999 - 2006
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти, провеждане на лекции, упражнения и клинична практика
Име и адрес на работодателя:
Медицински колеж "И. П. Павлов", гр. Русе, в структурата на Медицински университет, гр. Плевен, ул. Климент Охридски №1
Вид на дейността или сферата на работа: Образователна сфера
Образование и обучение
от -до: 2010 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: ОНС
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертационния труд: „Акселерация и пубертет (социални и здравни проблеми на подрастващите от 11 до 17 години)”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
провеждала задочен аспирант
Ниво по националната класификация: 8
от -до: 2010 - 2011
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по Управление на здравните грижи
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Тракийск Университет- Стара Загара
Ниво по националната класификация: магистратура
от -до: 2001 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по Публична администрация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ
Ниво по националната класификация:
от -до: 2000 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по Социална педагогика и психология
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ШУ
Ниво по националната класификация:
от -до: 1996 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: бакалавър сп,-акушер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВМУ-Плевен
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
да да да да
Немски
да да да да
Социални умения и компетенции: комуникативност, работа в екип, адаптивност, умение за решаване на здрано-психологически казуси
Организационни умения и компетенции: компетенции за обучение в областта на управлението в здравните грижи; компетенции в областта на медицинската педагогика, психология и социална педагогика, експертни умения в областа на семейното планиране и консултиране
Технически умения и компетенции: Познания и умения за работа с електронна и медицинска техника
Компютърни умения и компетенции: Компетенция и познания за работа с компютър
Артистични умения и компетенции: музикални умения и компетенция и театрални умения
Свидетелство за управление на МПС: категория "В"
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.