РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Кристина
Фамилия: Захариева
Адрес:
"Борисова" №96 Вх. А, Русе, 7012, България
Телефон:
0885 193 003
Email: kzaharieva@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 05 03 1958
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти провеждане на лекции, практически упражнения и клинична практика
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев",
гр. Русе, ул. Студентска № 8
Вид на дейността или сферата на работа: Образователна сфера
от -до: 2007 - 2016
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти, провеждане на лекции, практически упражнения и клинична практика
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев",
гр. Русе, ул. Студентска № 8
Вид на дейността или сферата на работа: Образователна сфера
от -до: 1991 - 1997
Заемана длъжност или позиция: Преподавател
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Медицински колеж „И. П. Павлов",
гр. Русе, бул. Гоце Делчев № 36
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2016 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Доцент Диплома N РУ-АД-2016-08/02.11.2016 г.
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Ниво по националната класификация:
от -до: 2012 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: Образователна и научна степен „Доктор“
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Ниво по националната класификация: Доктор Диплома N РУ-НС-2014-53/10.12.2014 г.
от -до: 2009 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: Мениджър - Социален и здравен мениджмънт
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска Академия „Димитър А.Ценов“ Свищов
Ниво по националната класификация:
от -до: 1983 - 1988
Наименование на придобитата квалификация: Магистър – Биолог
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски’’
Ниво по националната класификация:
от -до: 1976 - 1979
Наименование на придобитата квалификация: Медицински фелдшер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински институт „Ив. П. Павлов", гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
добро добро добро добро
немски
основно добро основно добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: да
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: да
Допълнителна информация  
Публикации, участие в проекти, курсова Публикации в научни списания, интернационални и национални научни конференции; 4 учебни пособия; 1 - електронно: WEB - базиран курс;
Участие в научноизследователски и внедрителски проекти и образователни проекти;
Участие в квалификационен курс за работа в университетската компютърна мрежа, организиран по програмата за повишаване на квалификацията на преподавателите и служителите от Русенския университет „Ангел Кънчев“;
Участие в специализиран курс по „Законова база и структура на дисертационния труд“, 2013 г.;
Участие в специализиран курс „Методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност“ , организиран от РУ „Ангел Кънчев“ по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
Участие в специализиран курс „Съвременни образователни стратегии, базирани на нови информационни и комуникационни технологии“,организиран от РУ „Ангел Кънчев“ по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
Участие в специализиран курс „Защита на авторските права и защита на интелектуалната собственост“ , организиран от РУ „Ангел Кънчев“ по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
Участие в семинар - обучение на Центъра за дистанционно обучение за публикуване на учебни материали в системата за електронно объчение - E-Learning Shell 2;
Участие в организирани курсове от РК на БАПСГ - 2007; 2012; 2013 г;
Курс „Ключова компетентност 2, „Немски език“, ниво В 1 според Общата Европейска езикова рамка;
Участие в научни конференции;
Участие в студентски научни сесии.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.