РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Лъчезар
Фамилия: Дачев
Адрес:
РБългария,гр. София, 1680,район "Белите брези",ул."Искърски пролом"10-12,вхА
Телефон:
(082)/888-740
Email: ldachev@abv.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 06.11.1952
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2011 - сега
Заемана длъжност или позиция: Декан на Юридически факултет
Основни дейности и отговорности:
Административно ръководство на Юридическия факултет
Име и адрес на работодателя:
гр.Русе, ул."Студентска" 8, корпус 2Б.310
Вид на дейността или сферата на работа: Професор д-р в Юридически факултет. Преподава по дисциплините: Обща теория на правото; Общо учение за държавата и История на политическите и правни учения.
от -до: 2007 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Ръководител катедра
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет"А.Кънчев", Юридически факултет, катедра "Публичноправни науки"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2004 - сега
Наименование на придобитата квалификация: професор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ"Св.Климент Охридски"-гр.София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1990 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: Доцент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1980 - 1990
Наименование на придобитата квалификация: доктор по право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ"Св.Климент Охридски"-гр.София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1972 - 1975
Наименование на придобитата квалификация: магистър по право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично мн.добре мн.добре
немски
добре добре добре добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Области на професионални интереси: теория на държавата, теория на правото, политически и правни учения;
Специализации: Проведени специализации в университети в Австрия и Германия.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.