РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Людмила
Фамилия: Дичева-Соколова
Адрес:
Телефон:
Email: ldicheva@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1989 - сега
Заемана длъжност или позиция: ст. преподавател, гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Професионална комуникация в англоезична среда (първа и втора част)
Професионална комуникация на английски език (първа и втора част)
Европейска социокултурна среда – АЕК (първа и втора част)
Ръководител на 7 двустранни споразумения по Програма "Обучение през целия живот"
ECTS координатор на ФБМ
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ректор: Проф. Христо Белоев
ул. "Студентска ", 8
Русе-7017
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1974 - 1979
Наименование на придобитата квалификация: Английска филология
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски университет "Кирил и Методий"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
С2 С2 С2 С2
Руски език
С1 С2 В1 В2
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.