РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Людмил
Фамилия: Георгиев
Адрес:
София-1000, ул. “6-ти септември” № 13 вх.А, партер, ап. 1
Телефон:
0889/440 786
Email: lgeorgiev@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 24.12.1960 г
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2011 - сега
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А.Кънчев", ул."Студентска"8
Вид на дейността или сферата на работа: Преподава по дисциплините "Криминалистика" и "Съдебни експертизи"
от -до: 1997 - 2010
Заемана длъжност или позиция: Ръководител секция “Криминалистика”;
Основни дейности и отговорности:
Водене на занятия по криминалистика; Водене на занятия по връзки с обществеността; Издаване на интернетски вестник “Следа” -www.academy.mvr.bg
Име и адрес на работодателя:
Академия на МВР
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност
от -до: 2005 - 2006
Заемана длъжност или позиция: Хонорован преподавател
Основни дейности и отговорности:
Водене на занятия /лекции и упражнения/ по избираемата дисциплина «ПиАр и криминалистика»
Име и адрес на работодателя:
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, факултет “Журналистика и масова комуникация”
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност
от -до: 1997 - 1997
Заемана длъжност или позиция: Главен инспектор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Национална дирекция на полицията /София, пл. “Лъвов мост”/
Вид на дейността или сферата на работа: Национално звено за охрана на банковите трансфери
от -до: 1995 - 1997
Заемана длъжност или позиция: Полицейски говорител /старши инспектор/
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Национална дирекция на полицията /София, пл. “Лъвов мост”/
Вид на дейността или сферата на работа: Връзки с обществеността и медиите
от -до: 1991 - 1995
Заемана длъжност или позиция: Полицейски говорител /старши инспектор/
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Столична дирекция на полицията /ул. “Антим 1” №5/
Вид на дейността или сферата на работа: Връзки с обществеността и медиите
от -до: 1986 - 1991
Заемана длъжност или позиция: Експерт-криминалист
Основни дейности и отговорности:
Извършване на огледи на местопроизшествия, изготвяне на криминалистически експертизи
Име и адрес на работодателя:
Столична дирекция на полицията – МВР /ул. “Антим 1” №5/
Вид на дейността или сферата на работа: Експертно-криминалистическа дейност
от -до: 1984 - 1986
Заемана длъжност или позиция: Експерт-криминалист
Основни дейности и отговорности:
Извършване на огледи на местопроизшествия, изготвяне на криминалистически експертизи
Име и адрес на работодателя:
РПУ – МВР - “Искър” /гр. София, ж.к. “Дружба”-2/
Вид на дейността или сферата на работа: Експертно-криминалистическа дейност
от -до: 1979 - 1980
Заемана длъжност или позиция: Дознател /разследващ полицай/
Основни дейности и отговорности:
Разследване на престъпления
Име и адрес на работодателя:
3 РПУ– МВР,гр. Варна
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2011 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доцент по право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ"А.Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1999 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: Научна степен “Доктор” по научната специалност “Правна социология. Правна информатика”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Факултет “Журналистика и масова комуникация” и Академия на МВР
Ниво по националната класификация: Докторантура /свободна форма/
от -до: 1989 - 1991
Наименование на придобитата квалификация: журналистика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ “Св. Кл. Охридски”
Ниво по националната класификация:
от -до: 1985 - 1986
Наименование на придобитата квалификация: Експерт-криминалист
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Академия на МВР – Русия /гр.Волгоград/
Ниво по националната класификация:
от -до: 1980 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: Магистър, “Управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение по пътищата”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висш институт на МВР /Академия на МВР/
Ниво по националната класификация:
от -до: 1975 - 1979
Наименование на придобитата квалификация: Охрана на обществения ред. Контрол на автомобилния транспорт
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Средно полицейско училище – гр. Пазарджик
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
много добро много добро много добро много добро
немски
ниво - В-2 ниво - В-2 ниво - В-2 ниво - В-2
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Спорт: кану – каяк, участия в международни гребни регати
Технически умения и компетенции: Работа с експертно-криминалистическа техника и технически средства
Работа с фотографска и видеозаписваща техника
Компютърни умения и компетенции: Работа с компютър и мултимедия
Артистични умения и компетенции: Автор на 6 и съавтор на други 9 художествени книги на полицейско-криминална тематика
Автор на 2 литературни сценария на игрални филми /нефилмирани към май 2011 г./
Свидетелство за управление на МПС: Категория “В”
Правоспособност за управление на плавателен съд до 20 бруто-регистър тона
Допълнителна информация  
Научна литература 1995 – 2011 г. - Член на Българската секция на АІЕР – Международна асоциация на писателите - криминалисти
1999г. – 2011 г. - Главен редактор на вестник “Следа” – интернетско издание на АМВР- www.academy.mvr.bg
1992 г. Основател и създател на първата изцяло българска литературна криминална поредица “Библиотека Полиция”, в която до 2011 г. има издадени 34 заглавия от български автори.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.