РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Людмил
Фамилия: Михайлов
Адрес:
ул. "Илинден",№3, бл. 8, вх. 1, ет. 13, ап. 71, гр. Русе, 7015
Телефон:
082 888 302
Email: lmihaylov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 06.02.1957г.
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1992 - 1996
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1990 - 1992
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1984 - 1987
Заемана длъжност или позиция: електроинженер
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1983 - 1984
Заемана длъжност или позиция: енергетик
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
"Трансстрой" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - 0000
Заемана длъжност или позиция: доцент, преподавател
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1995 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.