РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Людмила
Фамилия: Михайлова
Адрес:
Русе, ул. "Студентска" 8
Телефон:
Email: liudmilla@abv.bg
Националност: българска
Дата на раждане:
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2006 - сега
Заемана длъжност или позиция: в момента - доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на икономиката и управлението
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 2001 - 2002
Заемана длъжност или позиция: счетоводител
Основни дейности и отговорности:
Счетовдство, контрол и анализ на дейността
Име и адрес на работодателя:
Счетоводно-консултантска организация - гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Консултантски услуги
Образование и обучение
от -до: 2002 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: ДОКТОР по икономика и управление
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет, УНСС - София, СНС по "Отраслова и фирмена икономика" при ВАК
Ниво по националната класификация:
от -до: 1995 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: магистър по икономика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Икономически университет - Варна
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
отлично отлично мн. добре мн. добре
руски
отлично отлично добре мн. добре
Социални умения и компетенции: Умения за сътрудничество с хора в среда, в която комуникациите са от съществено значение за постигане на резултати.
Организационни умения и компетенции: Способност за извършване на правилна оценка на финансовите ресурси, съсредоточени в различни дейности и идентифициране на тенденции и проблеми на развитието на организациите, ресурсните им ограничения и възможности, контролинга.
Умения за координация на дейностите и ефективното използване на стратегически и оперативни документи, участие в изграждането на рамкови документи, свързани с планиране, програмиране и управление на системи за контрол и оценка.
Технически умения и компетенции: Професионална квалификация по икономическа педагогика.
Компетенции, свързани с теоретични, научни и експериментални методи на изследване.
Компютърни умения и компетенции: Добро владеене на Windows-базиран бизнес софтуер (MS Word, MS Excel и MS PowerPoint) и специализирани програми за икономически анализи.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория В
Допълнителна информация  
УЧАСТИЕ И ОПИТ В ОБЛАСТТА НА ПРОЕКТИТЕ 2012 • Проект по ФНИ – 12-ФБМ-01 • Тема “Мениджмънт на бизнес процеси” • РУ „А. Кънчев”
2012 • Проект 2012 – ДБТ гр. Русе • „РЕАЛИЗАЦИЯ” – провеждане на обучение по част от професия „Икономист”, специалност „Търговия” за безработни лица • „Евроквалификационен център” АД – София
2011 • Проект 2011 – ДБТ гр. Русе • „РЕАЛИЗАЦИЯ” – провеждане на обучение по част от професия „Икономист”, специалност „Търговия” за безработни лица • „Евроквалификационен център” АД – София
2011 • Проект по ФНИ – 11-ФБМ-02 • Тема “Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие” • РУ „А. Кънчев”
2010 • Проект STARTENT • Тема: Fostering Business-University Partnerships for Entrepreneurship Education in Europe • Координатор: Istituto Tecnologico de Canarias (ES)
2010 • Проект по ФНИ – 10-ФБМ-01 • Тема “Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи” • РУ „Ангел Кънчев”
2009 • Проект на УНСС – София - НИД 21.03-15/2008 • Тема “Стратегическите партньорства на българските малки и средни предприятия: проблеми и перспективи” • Институт за развитие на предприемачеството (ИРП) към УНСС
2009 • Проект по ФНИ–09-ФБМ-01• Тема „Проектиране и симулиране на бизнес модели за управление в условията на динамично променяща се среда” • РУ „А. Кънчев”
2008 • Проект по ФНИ – 08-ФБМ-01 • Тема „Проектиране на иновативни икономически структури” • РУ „А. Кънчев”
2007 • EC PHARE Service Contract – Preparing good quality strategic documents, promotion of partnership and cooperation and assistance for project development capacity, Bulgaria • Project Management Ltd (“PM” - Ирландия)
2007 • Проект по ФНИ 07-ФБМ-01 • Тема: „Стратегически аспекти на управлението на мезоикономически структури” • РУ „А. Кънчев”
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.