РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Магдалена
Фамилия: Андреева
Адрес:
Ул. Плевен №3, вх. 4, Русе 7020, България
Телефон:
082 888 470
Email: magie@ami.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 27.08.1975
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2006 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Подготовка и провеждане на лекции и практически упражнения по дисциплините за студнети от специалност КН и ИИТБ - Информационни системи, Системно програмиране
За студенти от ФБМ дисциплини - Информатика, Информационни системи и технологии 1 и 2 част , Информационни технологии в бизнеса
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. Студентска №8, кат. ИИТ
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 2001 - 2006
Заемана длъжност или позиция: асистент / старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Подготовка и провеждане на упражнения по Програмиране 1 и 2 част, ПИК 1 и 2 част, ИСТ 1 част и Информатика, Програмни среди
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. Студентска №8, кат. ИИТ
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 1999 - 2001
Заемана длъжност или позиция: системен програмист
Основни дейности и отговорности:
Поддръжка на хардуера и софутера в компютърните зали на катедра ИИТ
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет, ул. Студентска - 8, кат. ИИТ
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2001 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1994 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: магистър инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Математика, физика, теоретична електротехника, програмиране, информационни ситеми, програмни среди, компютърни архитектури, издателски системи, дискретни структури, анализ и синтенз на алгоритми и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
отличен отличен много добър много добър
руски език
добро добро задоволително добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Къмпютърна грамотност, програмиране, РУ "Ангел Кънчев"
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категории М, В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.