РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Мария
Фамилия: Андреева
Адрес:
Телефон:
Email: mandreeva@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2011 - 2012
Заемана длъжност или позиция: професор 05.02.20
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност по Управление на човешките ресурси, Местно самоуправление, Управленска политика, Съвремнни теории в мениджмънта, Основи на публичната администрация
Изследователска дейност в областта на общата теория на мениджмънта, стопанското управление, управлението на човешките ресурси, местното самоуправление
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, 7017 Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2008 - 2011
Заемана длъжност или позиция: доцент 05.02.20
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност по Управление на човешките ресурси, Местно самоуправление, Управленска политика, Основи на публичната администрация
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска", № 8, гр. Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1980 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: доктор по икономика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Свищов, Стопанска академия "Д.А.Ценов"
Ниво по националната класификация: 05.02.20
от -до: 1969 - 1974
Наименование на придобитата квалификация: магистър "Икономист - организатор"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност: "Научна организация на управленческата дейност"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
мн. добре мн. добре добре добре
руски език
мн. добре мн. добре мн. добре мн. добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.