РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Мария
Фамилия: Радева
Адрес:
Русе, ул. "Тулча" 8
Телефон:
0887 299 552
Email: mradeva@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане: 06.05.1974
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: Гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавани дисциплини
Обща теория на правото в специалност Право
Осигурително право в специалност Право
Социално и здравно законодателство в специалност Медицинска сестра, Акушерка, Социални дейности
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: Адвокат
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Адвокатска колегия - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2012 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2010 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Юрисконсулт
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Търговски дружества
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2003 - 2010
Заемана длъжност или позиция: Юрисконсулт
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РЗОК - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1999 - 2003
Заемана длъжност или позиция: Адвокат
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Адвокатска колегия - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2014 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Специализант по Правно регулиране в здравеопазването
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински университет - София
Ниво по националната класификация:
от -до: 2010 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: Доктор по право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ПУ „Паисий Хилендарски”
Ниво по националната класификация:
от -до: 2006 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински университет – София
Ниво по националната класификация:
от -до: 2003 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър по Психология
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1993 - 1998
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по Право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Руски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Участие в научната програма на: Първа Национална конференция на АДМБ, Стара Загора, 2011
Презентация: Особености на юридическата защита на лечебните заведения в гражданския процес
Участие в научната програма на: 11-ти научен конгрес на БЗС, организиран съвместно с FDI, Бургас, 2011
Презентация: Етични и правни аспекти в отношенията лекар по дентална медицина – пациент. Горещи точки в правната защита на лечебните заведения
Наградена публикация Етични и правни норми в медицината
Носител на КРИСТАЛЕН ПРИЗ “THE BEST PAPER"
Научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените – Русе, 2011
Участие в научната програма на: 12-ти научен конгрес на БЗС, организиран съвместно с FDI, Бургас, 2012
Презентация: Информация и документация в денталната медицина п нормативни изисквания за съставяне, задължителни образци, правила за съхраняване. Последици от липсата на медицинска документация
Лектор по покана на: Българо – руско дентално общество „Хипократ” , Несебър, 12.06.2011
Лекция: Стратегии за превенция срещу исковете на пациентите
Лектор по покана на: Районите колегии на БЗС - Габрово, Ловеч, Плевен, Боженци, 18.09.2011
Районна колегия на БЗС - Пловдив, Хисар, 08.10.2011
Лекция: Медицински стандарти в денталната медицина. Информираното съгласие – право, задължение, защита
Участие в научната програма на: 12-тия научен конгрес на БЗС, организиран съвместно с FDI, Бургас, 17 – 19 юни 2012
Презентация: Информация и документация в денталната медицина п нормативни изисквания за съставяне, задължителни образци, правила за съхраняване. Последици от липсата на медицинска документация
Лектор по покана на: Българско ендодонтско общество, Панагюрище, 23 февруари 2013
Презентация: Информираното съгласие - право, задължение, защита на стоматолога
Лектор по покана на: Асоциация на денталните мениджъри в България, Стара Загора, 20 април 2013
Презентации: Промяна във взаимоотношенията пациент и зъболекар по време на криза – юридически аспекти и Възможности за реклама на денталната практика и законова съобразност
Лектор по покана на: „МБ Консулт-2000” ЕООД, София, 13 април 2013
Презентация: Информираното съгласие в денталната практика
Участие в ръководство на: Конференция „Една добра практика, която може да ви е от полза”, проведена в рамките на проект „Партньорство за просперитет”, 18 април 2013, Русе
Участие в ръководство на: Международна конференция „Експерти on line”, проведена в рамките на проект “Учим докато работим”, 10 - 12 април 2013, Русе
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.