РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Миглена
Фамилия: Христова
Адрес:
ул. Сан Стефано, №8, гр. Русе, 7020, България
Телефон:
082 888 659
Email: mcankova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 01.10.1960
Пол: женa
Трудов стаж
от -до: 1997 - сега
Заемана длъжност или позиция: гл.асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност по Електрически машини и Електрозадвижване
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска", N8, гр. Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1992 - 1997
Заемана длъжност или позиция: ст. асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска", N 8, гр. Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1986 - 1992
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска", N8, гр. Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност
от -до: 1983 - 1986
Заемана длъжност или позиция: конструктор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Комбинат за тежко машиностроене - гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2001 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: ОКС магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност Счетоводство и контрол
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски Университет
Ниво по националната класификация: висше образование
от -до: 1978 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: електроинженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Електроснабдяване и електрообзавеждане”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висше Техническо Училище
Ниво по националната класификация: висше образование
от -до: 1973 - 1978
Наименование на придобитата квалификация: средно общо образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Политехническа гимназия с преподаване на руски език
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн. добре мн. добре добре добре
английски
добре мн. добре добре добре
Социални умения и компетенции: Умения за работа в екип
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Много добро владеене на всякакъв вид офис приложения (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Visio, AutoCAD)
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Притежавам свидетелство за управление на МПС кат. B от 17.07.1980г.
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.