РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Мартин
Фамилия: Деянов
Адрес:
Телефон:
Email: mdejanov@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2009 - 2011
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Лекции и упражнения в областта на: Автоматизация на технологични процеси, Проектиране на системи за управление на технологични обекти, Системи за автоматичен контрол параметрите на околната среда, Сензорни мрежи в системите за автоматизация
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Компютърно зрение, Неврони мрежи, Автоматизация на технологични процеси
Образование и обучение
от -до: 2003 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1997 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: магисър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Мн. Добро Мн. Добро Мн. Добро Добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.