РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Мариана
Фамилия: Илиева
Адрес:
ул. Чипровци 21 Б, гр. Русе 7005
Телефон:
082 888 307
Email: mdilieva@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 23.10.1973
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2011 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност: Материалознание, Инженерна химия, Технология на материалите, Методи за нанасяне на покрития, Корозия и защита на материалите,Дипломно проектиране.
Научна дейност: PVD покрития, електрохимична корозия.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 2010 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност: Материалознание, Инженерна химия, Технология на материалите, Методи за нанасяне на покрития, Корозия и защита на материалите,Дипломно проектиране.
Научна дейност: PVD покрития, електрохимична корозия.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - 2010
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност: Материалознание, Инженерна химия, Технология на материалите, Методи за нанасяне на покрития, Корозия и защита на материалите,Дипломно проектиране.
Научна дейност: PVD покрития, електрохимична корозия.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2003 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: доктор по Материалознание и технология на машиностроителните материали
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертация на тема "Получаване и изследване на твърди, износоустойчиви и защитни покрития на хромова основа".
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: образователна и научна степен "Доктор"
от -до: 2002 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: магистър-инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Управление на качеството
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1998 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Машиностроителна техника и технологии. Технология на металообработването.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: бакалавър
от -до: 1987 - 1992
Наименование на придобитата квалификация: Средно гимназиално образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Профил - френски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Езикова гимназия
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
добре мн. добре задоволително задоволително
френски
добре мн. добре добре добре
английски
добре мн. добре добре добре
Социални умения и компетенции: Обучение-тренинг „Комуникативните
компетентности и компетенции на
преподаватели - асистенти и докторанти
във висшите училища” в рамките на школа "Млад преподавател 2010" на РУ.
Организационни умения и компетенции: Работа с учащи с дислексия - обучение "Подпомагане на учащи/работещи с дислексия", проведено от "Асоциация Дислексия България".
Технически умения и компетенции: Работа със специализирана апаратура за металгорафски, дюрометрични и електрохимични изследвания и с измервателни прибори.
Компютърни умения и компетенции: Debian, Windows95 - Windows10.
Артистични умения и компетенции: Музика, поезия.
Свидетелство за управление на МПС: Категория В.
Допълнителна информация  
Специализации и обучение в чужбина Румъния, Технически университет на Клуж-Напока, 2002, 1 месец и 2003, 1 месец.
Великобритания, Университет в Нотингам, 2005, 5 месеца.
Профил в Google Scholar https://scholar.google.bg/citations?hl=bg&btnA=1&authorid=5160243083539075147&user=fqCmXfMAAAAJ
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.