РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Маргарита
Фамилия: Филипова
Адрес:
5000, гр. Велико Търново, ул. "Симеон Велики" №1 А
Телефон:
082 888 418
Email: mfilipova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 12 май 1963
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1988 - 2014
Заемана длъжност или позиция: доцент в катедра ТХИЕ
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност:Екологична сигурност и екологичен риск; химичен,дозиметричен, биологичен, анализ и контрол;рециклиране и преработка на опасни отпадъци;технология за пречистване на въздуха; влияние на екологичните фактори върху човека и опазването му от вредните екологични фактори;полимерни композинтни материали.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска", №8, гр. Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование.
Образование и обучение
от -до: 1981 - 1985
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Химия, физика, екология
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ПУ
Ниво по националната класификация: 7
от -до: 1977 - 1981
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
широкопрофилна фундаментална подготовка
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ЕГ "Проф.д-р Асен Златаров" - гр. Велико Търново
Ниво по националната класификация: 5
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично отлично мн.добре
френски
отлично отлично мн.добро мн.добро
английски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Ръководител на студентски клуб "Зелени човечета"
Технически умения и компетенции: аналитична лабораторна работа
Компютърни умения и компетенции: Работя на компютър и ползвам основните компютърни програми;
Артистични умения и компетенции: добре рецитирам, пея и танцувам
Свидетелство за управление на МПС: да
Допълнителна информация  
Повишаване на квалификацията 1. Технически Университет София, Технологии ООД, курс“Основни въпроси на международната, националната и ведомствената стандартизация и основните принципи и процедури в НАТО” ;
2.НВУ"В.Левски", курс “Основи на математическото моделиране”;
3.ВА "Г.С.Раковски", курс за обучение по защита на класифицираната информация;
4. МО - Курс за експерти по безопасни и вредни условия на труд
други 1. Член на СУБ;
2.Член на Асосиация научно-приложни изследвания;
3. Член на редакционната колегия на Journal scientific and appleid reserch
4.Член на редакционната колегия на списание ECOLOGICA
5.Член на ФС на Аграрно-индустриален факултет и на ФС на Филиал Разград;
5.Регистрирана съм в Националната листа на членове на журита и арбитри;
6. Член на жури за избор на доцент в РУ по Организация и управление извън сферата на материалното производство, 2011 г.
Член на жури за избор на доцент в РУ по Системи и устройства за опазване на околната среда, 2015г.
Член на жури за избор на доцент в РУ по Организация и управление извън сферата на материалното производство, 2011
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.