РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Мирослав
Фамилия: Ганчев
Адрес:
ул.Сан Стефано 5
Телефон:
0889407589
Email: m_ganchev@abv.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 01.12.1970
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2005 - сега
Заемана длъжност или позиция: Инспектор по приходите
Основни дейности и отговорности:
Повишаване събираемостта на приходите, дейности свързани с обслужването на задължените лица, регистрация/дерегистрация на задължените лица,установяване на данъчно-осигурителни нарушения и съставяне на АУАН, приемане на данъчни и осигурителни декларации, други актове и документи, оказване на методологическа и практическа помощ на клиентите на НАП по прилагането на данъчното и осигурително законодателство, предоставяне на информация на органите по приходите и външни институции, установяване на задължения по декларации, ревизионно производство, извършване на проверки.
Име и адрес на работодателя:
ТД на НАП ВАРНА, ОФИС РУСЕ, УЛ.М-Р АТАНАС УЗУНОВ 19,
Вид на дейността или сферата на работа: ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Образование и обучение
от -до: 2010 - 2016
Наименование на придобитата квалификация: Научна специалност 05.02.18. „Икономика и управление“
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: ОНС „ДОКТОР“
от -до: 2002 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: Счетовоство и контрол
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски университет ”Св.Св.Кирил и Методий”
Ниво по националната класификация: Магистър по икономика
от -до: 2000 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: Финанси
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски университет ”Св.Св.Кирил и Методий”
Ниво по националната класификация: Магистър по икономика
от -до: 1989 - 1994
Наименование на придобитата квалификация: Елетронна техника и микроелектроника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Анг.Кънчев"
Ниво по националната класификация: Инженер по електроника и автоматика
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
добро много добро много добро много добро
Руски език
добро много добро много добро много добро
Социални умения и компетенции: Умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност, стремеж и достигане на целите.
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Отлични компютърни умения.
Работа с Microsoft Office и др.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Кат.В, М.
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.