РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Марийка
Фамилия: Петрова
Адрес:
бул."България" №50 гр. Разград 7200 България
Телефон:
0899 433 552
Email: mgpetrova@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 29.06
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1989 - сега
Заемана длъжност или позиция: гл.асистент катедра ХХТ
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научно изследователска, курсов наставник, съдействам при кандидатстудентската кампания,
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Филиал - Разград, бул. Априлско въстание №47, 7200 Разград
Вид на дейността или сферата на работа: преподавателска дейност по информатика и информационни технологии с насоченост и приложение в хранителните технологии, биотехнологиите и химичните технологии, обвързаност на обучението по информационни технологии с предприятия, фирми и свободни професии
от -до: 1981 - 1989
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научна
Име и адрес на работодателя:
МГ "Акад. Никола Обрешков" гр. Разград
Вид на дейността или сферата на работа: преподавател по математика и информатика, класен ръководител
Образование и обучение
от -до: 1995 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: Английски език - 600 часа
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Английски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ИХТБТ - Разград
Ниво по националната класификация:
от -до: 1989 - 1989
Наименование на придобитата квалификация: Втори клас квалификация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Информатика
Информационни технологии
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Институт за повишаване на квалификацията на учители
Ниво по националната класификация:
от -до: 1988 - 1987
Наименование на придобитата квалификация: специализация по Информатика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Проблемно ориентирани езици
Системи и алгоритми
Операционни системи
Асемблерни езици
Пакет приложни програми
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
МКНП СУ
Ниво по националната класификация:
от -до: 1985 - 1985
Наименование на придобитата квалификация: специализация по Информатика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Елементи на информатиката
Математически методи и модели
Програмиране на алгоритмични езици
Дидактически проблеми на електронизацията на обучението
Практикум на микропроцесорна техника
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
МНП СУ
Ниво по националната класификация:
от -до: 1981 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: специалист математик, преподавател
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВПИ - Шумен
Ниво по националната класификация:
от -до: 1973 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: средно общо образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
математика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
МГ "Акад. Никола Обрешков" гр. Разград
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
добро добро добро добро
Руски език
мн. добро мн. добро добро добро
Френски език
задоволително добро добро задоволително
Социални умения и компетенции: „Социалните мрежи – възможности и перспективи за сътрудничество”
„Стратегическо планиране”
проект № 07-23-123-С
Организационни умения и компетенции: завършено обучение по модулите:
„Комуникативни умения и работа в екип”
„Модерен мениджъмнт и проекти”
„Практически аспекти за усвояване на умения при управление на проекти”
проект № 07-23-123-С
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Обучение на преподаватели от висшите училища за придобиване на уменияза въвеждане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в учебния процес във висшите училища и работа в е-среда РУ "Ангел Кънчев"
специализации по информатика СУ "Климент Охридски"
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория В и М
Допълнителна информация  
Участие в организации Член на съюза на учените в България
Член на СМБ
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.