РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Милен
Фамилия: Луканчевски
Адрес:
ул. Родопи 3, Русе 7005, България
Телефон:
0887303850
Email: mil@ieee.org
Националност: българин
Дата на раждане: 14.07.1959
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Отговаря за обучението по дисциплините:
1. ОКС "Бакалавър"
Компютърни архитектури
Паралелни компютърни системи

2. ОКС "Магистър"
Разпределени системи
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Водещ в работата е Подходът на демиурга (създателя, твореца).

Заключава се в стремеж към СЪЩНОСТТА на нещата, към осмисляне на вътрешните им механизми в степента на разбиране на техен СЪЗДАТЕЛ.

Може да се срещне в различни формулировки:
- покажи как се прави, за да обучиш;
- направи го, за да го разбереш.

„By stripping the computer to the raw basics, we can understand better the abilities of digital computers…” [Petzold, Ch. The Annotated Turing, Wiley, 2008].
от -до: 1998 - сега
Заемана длъжност или позиция: Управител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Телетроник ООД
Вид на дейността или сферата на работа: проектиране и внедряване на компютърни телекомуникационни системи
от -до: 1993 - 2014
Заемана длъжност или позиция: гл.асистент
Основни дейности и отговорности:
Отговаря за обучението по дисциплините:
1. ОКС "Бакалавър"
Компютърни архитектури
Паралелни компютърни системи

2. ОКС "Магистър"
Разпределени системи
Име и адрес на работодателя:
РУ "А.Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1992 - 1993
Заемана длъжност или позиция: ст.асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "А.Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: обучение
от -до: 1985 - 1992
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "А.Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: обучение
от -до: 1984 - 1985
Заемана длъжност или позиция: инженер-конструктор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "А.Кънчев" - НИС
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1984 - 1984
Заемана длъжност или позиция: майстор специалист научна апаратура
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "А.Кънчев" - НИС
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1977 - 1979
Заемана длъжност или позиция: взводен командир
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
БНА
Вид на дейността или сферата на работа: отбрана
Образование и обучение
от -до: 1987 - 1991
Наименование на придобитата квалификация: кандидат на техническите науки
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Компютърни комплекси, системи и мрежи.
Отказоустойчиви системи.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Киевски политехнически институт, СССР
Ниво по националната класификация: 02.21.04.
от -до: 1979 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: инженер по радиоелектроника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
програмиране, проектиране и ремонт на изчислителна техника
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1973 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ПМГ "Никола Обрешков" - Разград
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично мн.добро мн.добро
английски
мн.добро мн.добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: ръководство на изследователски и развойни проекти в областта на компютърните и телекомуникационните системи
Технически умения и компетенции: решаване на сложни и нетривиални научно-технически задачи
Компютърни умения и компетенции: Компютърни аритектури
Паралелни компютърни системи
Системи за работа в реално време
Компютърни телекомуникационни системи
Разпределени системи
Цифрова схемотехника
Артистични умения и компетенции: поезия, кратък разказ
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Участие в съюзи, организации ACM Member, IEEE Computer Society Member, IEEE Communications Society Member
Изследователска и развойна дейност (R&D) 1. В колектив с Н. Костадинов и Х. Авакян в рамките на направление "Компютърни телекомуникационни системи" на катедра КСТ.
Внедрявания на оригинални решения с реален икономически ефект от десетки милиони USD за националното стопанство.
1.1.Система "ТелеУслуги" за контрол на разговорите от телефонни кабини (1993-2003). Внедрена в над 60 пощенски клона.
1.2.Система за контрол на телефонните разговори от АТЦ - КСТ "Вектра" (1995-2009). Внедрена в десетки АТЦ. Цифрова надстройка на аналогови АТЦ. Обслужвала над 200 000 абонати на БТК в непрекъсваем режим на работа.
1.3.Операторска система eMOSys
1.3.1.eMOSys.4K (2000-2003)
Първи български електронен операторски център. Внедрен в системата на БТК като алтернатива на чуждестранните разработки. ISDN външна свързаност. Една от първите в света операторски системи с пакетна комутация.
1.3.2.eMOSys.6K (2004-2007)
Второ поколение на операторския център, поддържащ няколкостотин работни места. ISDN и H.323 външна свързаност. С висока надеждност (99,995% готовност).
1.3.3.eMOSys.6K Bluebird Edition (2008-)
Трето поколение на операторския център с капацитет от няколко десетки хиляди повиквания на ден и над хиляда работни места. ISDN, H.323 и SIP външна свързаност. С много висока гарантирана надеждност (99,9985% готовност).

2. Самостоятелно
2.1. Едноплатков микрокомпютър с оригинална дешифрация (1982-1983). Използван като база в няколко следващи разработки. Един от първите в РУ.
2.2.Програмно-апаратна реализация на делта модулация (1983-1984)
2.3.Едноплатков аритметичен ускорител (1984).
2.4.Програмна реализация на Асемблер на КИХ и БИХ цифрови филтри (1984-1985).
2.5.Микрокомпютърна система за кепстрален анализ на реч (1984-1986).
2.6.Микрокомпютърна система за изследване регулировъчната характеристика по ъгъла на изпреварване на запалването на ДВГ (1987).
2.7.Многозадaчно ядро MTX (1988-1990).
2.8.Система за имитационно моделиране по метода Монте Карло (1989-1991).
2.9.Многозадачно ядро X-51 (1991-1993).
Международни сертификати Professional Certificate, Association for Computing Machinery, 2000.
International Association of Business Leaders, 2004.
Foremost Educators of the World, IBC Cambridge, England 2008.
2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century, IBC Cambridge, England 2008.
Outstanding Professional Award for Dedicated Achievements in the Field Of Computer Engineering, ABI-USA 2008.
The Marquis Who is Who in the World 2008.
The Marquis Who is Who in the World 2009.
The Marquis Who is Who in the World 2012.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.