РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Мира
Фамилия: Душкова
Адрес:
Телефон:
Email: mdushkova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 12.06.1974
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
преподавател по Най-нова българска литература, Литература за деца и юноши, Руска литература, Литературна история, Юридически език и стил (спец. Право); практически упражнения по български език на чуждестранни студенти
Име и адрес на работодателя:
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. Студентска 8
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2012 - 2016
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавател по Най-нова българска литература, Литература за деца и юноши, Руска литература; семинарни упражнения по Най-нова българска литература, Литература за деца и юноши, Стилистика; практически упражнения по български език на чуждестранни студенти
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", Русе 7017, ул. Студентска 8
Вид на дейността или сферата на работа: преподавател в катедра "Български език, литература и изкуство"
от -до: 2011 - 2012
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавател по Най-нова българска литература, Литература за деца и юноши, Руска литература, семинарни упражнения по Най-нова българска литература, Литература за деца и юноши, Стилистика
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", Русе 7017, ул. Студентска 8
Вид на дейността или сферата на работа: преподавател в катедра "Български език, литература и изкуство"
от -до: 1999 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Сътрудник реклама
Основни дейности и отговорности:
Приемане на реклами и обяви за в-к Утро, 24 часа, Труд и други ежедневници или всекидневници
Име и адрес на работодателя:
Вестникарска група България ООД, София, бул. Цариградско шосе 47
Вид на дейността или сферата на работа: Реклама
Образование и обучение
от -до: 2010 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Доктор по българска литература
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертация на тема "Поетика на Константин-Константиновия разказ"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1992 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност Българска филология
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1981 - 1992
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
хуманитарен профил
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СОУ "Възраждане" - Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
В2 В2 В2 В1
Английски
В1 В1 В1 В1
Социални умения и компетенции: Комуникативност, отговорност, отлични умения за работа в екип
Организационни умения и компетенции: Съавтор, огранизатор и участник в поетични акции.
Автор и водещ на форума "Пътуване от А до Я" (Регионален исторически музей - Русе, 2010-2011).
Организатор на поетични представяния и изложби.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Word, Excel, Power Point
Артистични умения и компетенции: Участник в поетични четения, акции и пърформанси.
Свидетелство за управление на МПС: не
Допълнителна информация  
ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ И ТВОРЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ Член на Сдружение на българските писатели
Член на Съюза на учените, клон Русе
Член на дружеството "Приятели на музея - Русе"
Асоцииран член на изследователския екип на научноизследователската програма "Литературата на Народна република България (1946-1990)" - департамент "Нова българистика" на НБУ
ПО-ВАЖНИ НАГРАДИ Наградата на “Литературен вестник” (Шумен, 1994 г.), Наградата на АКБ “Форест” (“Южна пролет” – Хасково, 1999), Голямата награда “Светлоструй” (Щръклево, 1999), II награда в конкурса “Дора Габе” (2000), II награда в V национален конкурс за есеистика “Цветан Стоянов” – “Изсечена ли е Броселиандовата гора” (2009), Грамота за високи научни постижения в областта на хуманитарните науки за 2017 г. – Съюз на учените – Русе и др.
УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ПОЕТИЧНИ ФОРУМИ: в проекта “Poetry Slam” с ръководители Цвета Софрониева и Frank Klőtgen от Берлин (Русе, 2008), в литературния фестивал "Преглед на малките литератури" (Загреб – Хърватия, 2008), Siiristanbul (Истанбул – 2011), в IV международен литературен фестивал (Орду - Турция, 2013), участник в Международната творческа колония Тршич - Сърбия (2014), участник в Литературна резиденция в Стрьомстад - Швеция (2015)
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.