РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Михаил
Фамилия: Кирилов
Адрес:
Телефон:
Email: mkirilov@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2009 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент към катедра Алгебра и Геометрия
Основни дейности и отговорности:
водене на лекции по дисциплината Геометрия 2;
водене на упражнения по дисциплините Висша математика 1, Геометрия, Геометрия 2, Дискретни структури, Дискретна математика, Практикум по дискретни структури, Конкурсни задачи по математика;
групов отговорник за курс от спец. "Математика и информатика";
член на комисия за проверка на писмени работи на кандидат-студенти;
член на комисия по кандидат-студентската кампания;
участник в комисия по учебен план на специалност "Математика и Информатика".
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев", гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: образование
от -до: 2003 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Учител по математика, информатика и информационни технологии
Основни дейности и отговорности:
- Водене на часове по математика, информатика и информационни технологии;
- Класен ръководител;
- Ръководител на отбор по математика;
Име и адрес на работодателя:
Математическа гимназия "Баба Тонка", гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: образование
Образование и обучение
от -до: 2003 - 2011
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Изследване на свойствата на дискретни динамични системи, породени от крайни автомати на Мили, Русенски Университет, 2011 (дисертационен труд и автореферат) по научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университeт
Ниво по националната класификация:
от -до: 2007 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: Учител по информатика и ИТ
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университeт "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1999 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: Учител по математика, информатика и ИТ
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университeт "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: бакалавър
от -до: 1994 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: математика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия "Баба Тонка", гр.Русе
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски език
добро отлично добро много добро
руски език
средно добро средно средно
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.