РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Милена
Фамилия: Костова
Адрес:
Ул."Хан Крум" 15 ,Русе-7000, България
Телефон:
0887746243
Email: mpk@mail.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 03.08.1952
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
катедра "Математика", Факултет " Природни науки и образование", Русенски университет "Ангел Кънчев", ул."Студентска"8, Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 1996 - 2013
Заемана длъжност или позиция: гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
катедра "Алгебра и геометрия", Факултет " Природни науки и образование", Русенски университет "Ангел Кънчев", ул."Студентска"8, Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 1991 - 1996
Заемана длъжност или позиция: ст. асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
катедра "Алгебра и геометрия", Факултет " Природни науки и образование", Русенски университет "Ангел Кънчев", ул."Студентска"8, Русе 7017.
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 1988 - 1991
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
катедра "Алгебра и геометрия", Факултет " Природни науки и образование", Русенски университет "Ангел Кънчев", ул."Студентска"8, Русе 7017.
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1986 - 1988
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
Факултет "Чуждестранни студенти", Русенски университет "Ангел Кънчев", ул."Студентска"8, Русе 7017.
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1974 - 1986
Заемана длъжност или позиция: преподавател по математика
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
Средно спортно училище "Майор Атанас Узунов"
Вид на дейността или сферата на работа: Средно образование
Образование и обучение
от -до: 2010 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Национален Военен Университет "Васил Левски"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1969 - 1974
Наименование на придобитата квалификация: магистър по математика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет "Климент Охридски"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1966 - 1969
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн.добро мн. добро мн.добро мн. добро
английски
добро добро добро задоволително
немски език
добро добро добро задоволително
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Работа с Microsoft Office, Internet, Matlab, Power Point, Paint, Snipping Tool
Артистични умения и компетенции: Хорово пеене, с хор "Родина" -1988 спечелване на приз "Хор на света"- женска и смесена формация в Ланголен, Англия
Свидетелство за управление на МПС: Свидетелство за управление на МПС, категория В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.