РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Мая
Фамилия: Маркова
Адрес:
Телефон:
Email: maya.markova@gmail.com
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
катедра Приложна математика и статистика
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2014 - 2015
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
катедра Приложна математика и статистика
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2004 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Системен администратор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2005 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ИМИ БАН
Ниво по националната класификация:
от -до: 1997 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: инженер магистър по компютърна техника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Компютърни системи и технологии"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.