РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Мирослав
Фамилия: Михайлов
Адрес:
ул. Студентска, 8, гр. Русе, 7017, България
Телефон:
082 888 782; 082 888
Email: mmihaylov@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 03.07.1959
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1986 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Асистент, ст. асистент, гл.асистент, доцент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" N 8, Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 2004 - 2012
Заемана длъжност или позиция: директор на ЦИКО
Основни дейности и отговорности:
Разработване стратегията, целите и задачите на компютърния център за развитие на информационно-комуникационните технологии; Координиране дейността му по проектиране, разработване и експлоатация на компютърни системи за управление и обработка на информацията, по внедряване на нови компютърни технологии в учебната и научно-изследователската дейност, по организацията по изграждането, поддържането и функционирането на университетската компютърна мрежа, по организацията и провеждането на кандидатстудентските кампании.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска", N 8, гр. Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 2000 - 2004
Заемана длъжност или позиция: Зам.-декан по учебната работа на Aграрно-индустриалния факултет на РУ, доцент
Основни дейности и отговорности:
управленска и преподавателска
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" N 8, Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1984 - 1986
Заемана длъжност или позиция: инженер в учебен електронно-изчислителен център
Основни дейности и отговорности:
поддръжка на хардуер
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" N 8, Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа: обслужване във висшето образование
Образование и обучение
от -до: 1987 - 1991
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Механизация и електрификация на растениевъдството
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Московски институт за инженери в селското стопанство
Ниво по националната класификация:
от -до: 1979 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: Инженер по радиоелектроника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност „Изчислителна техника”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ „Ангел Кънчев” - Русе
Ниво по националната класификация: магистър, висше инженерно образование
от -до: 1973 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: Оператор на изчислителни машини
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Математика и изчислителна техника
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия „Баба Тонка” - Русе
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добре добре добре добре
руски
мн. добре мн. добре мн. добре мн. добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Над 8 годишен опит в координацията на дейността на университетския компютърен център и в управление дейността на 20 служители в него.
Ръководство и участие в проекти по университетския и националния фонд за научни изследвания с общо финансиране над 100 000 лв.
Участие в национални проекти по ФНИ, в международни тематични мрежи, проекти по TEMPUS, ERASMUS и SOCRATES.
Специализации в университети във Великобритания с обща продължителност над 6 месеца.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Средното и висшето ми образование са в областта на компютърната техника, преподавателската и управленската ми дейност са ежедневно свързани с професионално използване на такава техника и на софтуер от съвременно поколение.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория В, М
Допълнителна информация  
Участие в съюзи, организации Съюз на учените в България
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.