РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Михаил
Фамилия: Милчев
Адрес:
гр. Русе, ул. Никола Табаков 2, 7019, България
Телефон:
0882390080
Email: mmilchev@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 19.05.1984
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2009 - 2015
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2009 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Търговец нови автомобили
Основни дейности и отговорности:
Продажба нови автомобили
Име и адрес на работодателя:
Стибис ООД
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2009 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Търговец нови автомобили
Основни дейности и отговорности:
Продажба нови автомобили
Име и адрес на работодателя:
Румонт ООД
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2008 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Търговец нови автомобили
Основни дейности и отговорности:
Продажба на нови леки автомобили
Име и адрес на работодателя:
Мото-Пфое ЕООД
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2010 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Защитен дисертационен труд.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2006 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: Инжинер по транспорта
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 2002 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Инжинер по транспорта
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: бакалавър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Немски
много добро много добро добро много добро
Английски
много добро много добро много добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.