РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Митко
Фамилия: Николов
Адрес:
Телефон:
082 888 458
Email: mnikolov@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 24.12.1962
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1988 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент, ръководител катедра
Основни дейности и отговорности:
Нучно-изследователска и образователна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев", Русе, ул. Студентска 8
Вид на дейността или сферата на работа: Ремонт и поддържане на машини, възстановяване на детайли
Образование и обучение
от -до: 1991 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: доктор "Механизация и електрификация на растениевъдството"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1981 - 1988
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация: доцент, доктор
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.