РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Мирослав
Фамилия: Петров
Адрес:
Телефон:
Email: mnpetrov@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2004 - 2015
Заемана длъжност или позиция: СТАТИСТИК / ИКОНОМИСТ
Основни дейности и отговорности:
1.Обработка на статистически и финансово-икономически показатели.
2.Обработка на финансово-счетоводна документация
3.Разработване и водене на проекти по Оперативна програма развитие на човешките ресурси
4.Участие в акредитационни процедури
5.Водене докуметация и поддържане контакти с различни административни служби - Агенция по заетостта, РЗИ, СДО на Медицински университет Варна и т.н.
Име и адрес на работодателя:
ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - РУСЕ - ЕООД
РУСЕ 7003, БУЛ. ТУТРАКАН № 20
Вид на дейността или сферата на работа: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Образование и обучение
от -до: 2014 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: Докторант по икономика /в процедура за придобиване на научна степен/
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2000 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: МАГИСТЪР по СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Счетоводство
Контрол
Финансов анализ
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски Университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1997 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: БАКАЛАВЪР по АГРАРНА ИКОНОМИКА
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Икономика и управление на специализирани предприятия в областта на селското стопанство
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
много добро много добро добро добро
Социални умения и компетенции: Комуникативност
Работа в екип
Гъвкаво адаптиране към променящата се ситуация и различните хора.
Организационни умения и компетенции: Организиран, стриктен, спазващ крайните срокове за изпълнение на задачите,
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: 1.Работа със специализиран счетоводен софтуер и приложения
2.Работа с MS OFFICE и приложения -WORD, EXCEL,POWERPOINT и т.н.
3.Работа с различни електронни системи за онлайн-банкиране, електронен подпис,
Артистични умения и компетенции: Писане на художествени произведения - - кратки разкази и новели, сценарии за комикси. Участие в два сборника с разкази, издаден самостоятелен роман през 2005, публикуване на разкази на страниците на различни хартиени и електронни издания.
Свидетелство за управление на МПС: Да, категория B
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.