РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Мирослав
Фамилия: Пенчев
Адрес:
"Църковна независимост", 8, Русе 7000 Р. България
Телефон:
(082) 83 13 03
Email: mpenchev@uni-rise.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 13.06.1949
Пол: м
Трудов стаж
от -до: 1973 - 2012
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
1973 - стажант асистент;
1975 - асистент;
1983 - главен асистент;
1998 - доцент.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. "Студентска" №8, Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1983 - сега
Наименование на придобитата квалификация: кандидат на техническите науки
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ЛОЛПИ им. М И Калинина, ВУЗ, СССР.
Ниво по националната класификация: доктор по техника.
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично отлично отлично
немски
добре добре средно добре
английски
средно добре средно добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.