РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Миглена
Фамилия: Пенчева
Адрес:
Телефон:
+359 82 888715
Email: mpencheva@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2007 - сега
Заемана длъжност или позиция: Асоцииран обучител и консултант
Основни дейности и отговорности:
Разработване и провеждане на тренинги по Управление на хора, Основни мениджърски умения, Тренинг за треньори, Лична ефективност, Зряла комуникация и т.н.
Име и адрес на работодателя:
OD&M Consulting, преди 2013 г. - Consulteam Human Capital Bulgaria, бул. Александър Стамболийски 84, София
Вид на дейността или сферата на работа: Услуги в областта на човешките ресурси, органицационното изграждане и организационната ефективност.
от -до: 2005 - сега
Заемана длъжност или позиция: Асистент, Старши асистент, Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
- Преподавателска дейност по Основи на управлението I, Основи на управлението II, Основи на мениджмънта, Организация на управленската дейност, Управление на човешките ресурси, Разрешаване на обществени диспути и конфликти, Въведение в предприемачеството, Управление на растежа.
- Изследователска дейност в областта на междукултурните различия, организационната култура, регионалното развитие.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, 7017 Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 1998 - 2002
Заемана длъжност или позиция: Счетоводител, касиер
Основни дейности и отговорности:
Извършване на разплащания, счетоводни дейности, ревизии и инвернтаризации.
Име и адрес на работодателя:
Хляб и хлебни изделия ЕООД, ул. Потсдам 1, Русе.
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1996 - 1998
Заемана длъжност или позиция: Брокер на недвижими имоти
Основни дейности и отговорности:
Обслужване на клиенти и уреждане на договорни отношения.
Име и адрес на работодателя:
Агенция за недвижими имоти „Олимпия”
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2007 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Сертифициран треньор - обучител
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Personal Profile Analysis, Human Job Analysis and the Team Culture Profile Psychometric Instruments by Thomas International
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
OD&M Consulting, преди 2013 г - Consulteam Human Capital
Ниво по националната класификация:
от -до: 2015 - 2016
Наименование на придобитата квалификация: Доктор (PhD)
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Влияние на лидерството и организационната култура върху практиките за трансфер на знание в публичната администрация
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1995 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по Икономика на индустрията, Професионален сертификат по Данъчен контрол
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Икономика, Мениджмънт, Право, Финанси, Маркетинг, Производствен мениджмънт
Финансов мениджмънт
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СА „Димитър Ценов” Свищов
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Отлично Отлично Отлично Отлично
Руски
Добро Добро Добро Основно
Социални умения и компетенции: Работа в разнородни екипи, включително международни – гост лектор в Белгия и Шотландия; отлични комуникационни умения.
Организационни умения и компетенции: Работа в приложни бизнес проекти, организиране на обучения.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: MS Windows, MS Office
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория В
Допълнителна информация  
Членство и участия в специализирани организации - Член на Съюза на учените от 2005 – координатор на Асоциираната секция 2007 – 2010
- Член на БАУРЧР – 2007 – 2012
Работа по проекти - Проект „Повишаване ефективността и ефикасността на процесите на верификация и сертификация на разходите по Оперативните програми и ТГС чрез провеждане на обучения на служители от Управляващи органи, междинни звена и конкретни бенефициенти“, финансиран по ОП „Техническа помощ“ 2009г.
- Международен проект „Равенство на половете в контекста на управление на качеството” – проект на MYCCI Bulgaria и Projetto Donna Italy 2007 - 2008
- ФНИ 04.БМ.05, "Изследване влиянието на синтетичните култури върху организационното поведение чрез симулационни методи" 2005
Специализации и участия в научни форуми - 2009 - Участие в провеждането на International Summer Academy on Education in Entrepreneurship and Innovation, Ruse, INEA
- 2006 – Участие в семинар на тема „Методика за обучението на възрастни. Използване на Методическо ръководство за обучение на възрастни. “ в рамките на проект Професионална квалификация – ГОПА Кънсалтънтс, Балкански институт по труда и социалната политика.
- 2005 – Обучение по Водене на преговори и разрешаване на конфликти, Кооперативно обучение и културна чувствителност, Югоизточна Европа в новата динамика на Трансатлантическите взаимоотношения, Глобална бизнес стратегия - Летен институт Фулбрайт (стипендиант)
- 2005 – Управление на човешките ресурси, Софийски университет „Климент Охридски” и Фондация за реформа в местното самуправление
- 2004 - Regional Development Management, Cornell University, USA
- 2004 - The Hidden Costs of Doing Business in a Global Environment, The Second Annual SHRLOE Symposium Cornell University: School of Industrial and Labor Relation and Johnson Graduate School of Management
- 2004 - The Center and the Periphery. Issues of the Transition in Central and Eastern Europe, Mellon Sawer Seminar
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.