РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Милица
Фамилия: Иванова
Адрес:
гр.Русе; ПК 7002
ул.Муткурова 70
Телефон:
Email: mpivanova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 09/10/1990
Пол: ж
Трудов стаж
от -до: 2017 - сега
Заемана длъжност или позиция: Управител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Център за психично здраве Русе ЕООД
Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства
гр.Русе, бул.Тутракан 20
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи",
Катедра "Обществено здраве и социални дейности"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: Ерготерапевт
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Център за психично здраве Русе ЕООД
Звено Вътреболнична рехабилитация
гр.Русе, бул.Тутракан 20
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2014 - 2016
Заемана длъжност или позиция: Хоноруван преподавател
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи",
Катедра "Обществено здраве и социални дейности"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2011 - 2016
Наименование на придобитата квалификация: Предучилищен и начален училищен педагог
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Бакалавър
от -до: 2013 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: Ерготерапевт
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 2009 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: Ерготерапевт
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Бакалавър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
Италиански език
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.