РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Мариела
Фамилия: Ризова
Адрес:
Телефон:
Email: mrisova@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1985 - 2019
Заемана длъжност или позиция: старши преподавател
Основни дейности и отговорности:
Английски език за телекомуникации, Английски език за специфични цели, Бизнес английски
От 2005 г. Ръководител на двустранно споразумение по Програма "Обучение през целия живот"
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. Студентска 8, Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа: университетски преподавател, координатор на двустранни споразумения
Образование и обучение
от -до: 1980 - 1985
Наименование на придобитата квалификация: Английска филология и английска литература
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски университет "Кирил и Методий"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Aнглийски,
C2 / отлично C2 / отлично C2 / отлично C2 / отлично
Немски
C2 / отлично C2 / отлично C2 / отлично C2 / отлично
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
преводаческа дейност от и на английски и немски писмени и симултанни преводи
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.