РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Милувка
Фамилия: Станчева
Адрес:
гр. Разград, бул. Априлско въстание 58, вх.А.ап.2.
Телефон:
Email: mstancheva@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1990 - 2012
Заемана длъжност или позиция: гл.асистент, доцент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научно-изследователска дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев" - Филиал Разград
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1986 - 1990
Заемана длъжност или позиция: Научен сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Научно-изследователска работа
Име и адрес на работодателя:
Институт по приложна минералогия на БАН - Филиал Разград
Вид на дейността или сферата на работа: Изследователска работа
от -до: 1979 - 1986
Заемана длъжност или позиция: началник Централна химическа лаборатория
Основни дейности и отговорности:
Анализ на минерални суровини
Име и адрес на работодателя:
Минно-обогатителен комбинат г. Сеново /Фирма Каолин АД/
Вид на дейността или сферата на работа: Добивна дейност
Образование и обучение
от -до: 1995 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност: Неорганична химия
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Университет "Проф. Асен Златаров" - гр. Бургас
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 1973 - 1979
Наименование на придобитата квалификация: инженер-химик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност: Технология на неорганичните вещества
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВХТИ - гр. Бургас
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн. добро мн. добро добро добро
английски
задоволително добро задоволително задоволително
Социални умения и компетенции: академична етика, толерантни отношения със студенти и преподаватели
Организационни умения и компетенции: Координация, управление и администриране на звено на Университета като директор Филиал и ръководител катедра.
Координация, управление и администриране на проекти като ръководител на университетски и национални договори за научни изследвания.
Технически умения и компетенции: Работа в химическа лаборатория и работа с химически уреди и апарати.
Компютърни умения и компетенции: Microsoft Office, Internet Explorer
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Професионална реализация Член на Съвета на Филиал Разград.
Член на Академичния съвет на РУ - 2007-2011.
Член на СУБ - председател на клон Разград.
Член на УС на Дом на Науката и техниката - Разград.
Учебна и научна дейност Преподавател по дисциплини: Обща и неорганични химия, Колоидна химия, Неорганични химични технологии, Технология на неорганичните свързващи вещества, Минерални суровини.
Ръководител на дипломанти.
Ръководител и член на университетски и национални научно-изследователски договори.
Рецензент на научни проекти по ФНИ.
Член на внедрителски проекти в промишлеността.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.