РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Мая
Фамилия: Стоянова
Адрес:
ул. "Студентска" 8, Русе 7017
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Катедра Публичноправни науки, каб. 2Г.310
Телефон:
Email: maya_st100@abv.bg
Националност: българка
Дата на раждане:
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 1992 - 2012
Заемана длъжност или позиция: старши преподавател
Основни дейности и отговорности:
Преподава по дисциплината "Латински език" от учебните планове на специалностите "Право", "Кинезитерапия", "Медицинска сестра" и "Акушерка".
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. "Студентска" 8, Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1980 - 1992
Заемана длъжност или позиция: специалист
Основни дейности и отговорности:
организиране на културни събития от община Русе
Име и адрес на работодателя:
Община Русе
Вид на дейността или сферата на работа: култура
Образование и обучение
от -до: 1973 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: латински език и старогръцки език
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ"Св.Кл.Охридски", Факултет "Западни филологии"
Ниво по националната класификация: магистър по класически езици
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
латински език
старогръцки ези
новогръцки език
английски език
руски език
арабски език
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: MS Ofice,Photoshop
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: водaч на МПС - категория C
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.