РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Милена
Фамилия: Тодорова
Адрес:
гр. Русе, България
Телефон:
Email: mtodorova@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 31.03.1977
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", гр. Русе, ул. Студентска 8
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2013 - 2015
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2009 - 2009
Заемана длъжност или позиция: координатор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ОТ „Мидъл Ийст България” ООД – гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Логистика и превоз на превозни средства
от -до: 2006 - 2009
Заемана длъжност или позиция: офис сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
"Вокати" ЕООД - гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Производство на мебели
от -до: 2005 - 2006
Заемана длъжност или позиция: икономист
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
"Евроинвест и евроконсулт" ЕООД - гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Агенция за недвижими имоти
от -до: 2001 - 2005
Заемана длъжност или позиция: икономист
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
"Жиком" ЕООД - гр. Пловдив
Вид на дейността или сферата на работа: Митническа агенция
Образование и обучение
от -до: 2009 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: ОНС Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Организация и управление на производството
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2000 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: ОКС Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
"Счетоводство и контрол"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Технически Университет - Варна/ ЦДО гр. Пловдив
Ниво по националната класификация:
от -до: 1995 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: икономист
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Икономика и управление на търговията"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Икономически Университет - Варна
Ниво по националната класификация: бакалавър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
отлично отлично отлично отлично
Немски
основно основно основно основно
Руски
много добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Работа по проекти Тема на проекта: "Сравнително проучване относно нуждите от обучение за развитие на предприемачески умения в контекста на след-присъединителния период към ЕС", партньори РУ "Ангел Кънчев" - Русе, България и Университет "Политехника" - Тимишоара, Румъния.
Обучения и семинари 07.2014 - European Entrepreneurship Colloquium 2014, Brussels-Ghent-Leuven, Belgium, EFER & Vlerick Business School
11.2013 - Summer School for "Management of Innovation", Aachen Institute of Applied Sciences, Germany, Resita Network project
10.2010 - "Business Plan Development" at University of Resita, Romania, Resita Network project
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.