РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Младен
Фамилия: Трифонов
Адрес:
Телефон:
082/888 206
Email: mtr@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 08.02.1950
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1975 - 2014
Заемана длъжност или позиция: асистент, старши асистент, главен асистент, доцент, доцент висше училище
Основни дейности и отговорности:
четене на лекции по учебните дисциплини:
Технология на материалите - спец. МТТ,КПМУ,ЗТТ,ТТТ
Заваряемост и заварени конструкции – спец. МТТ
Методи за нанасяне на покрития – спец. ТММ
Технологии за заваряване и термично рязане – спец. ТММ
Технология на заваряването – спец. МТТ
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска № 8
7017 Русе
Вид на дейността или сферата на работа: учебна дейност
научноизследователска дейност
Образование и обучение
от -до: 1979 - 1989
Наименование на придобитата квалификация: кандидат на техническите науки /сега Доктор/
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Обучение по научна специалност 02.01.19. “Технологии, машини и системи за заваръчното производство”;
Дисертационен труд на тема “Моделиране и изследване на температурното поле в електродъгово заварявани части”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висшия институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство /ВИММЕСС/
Ниво по националната класификация:
от -до: 1970 - 1975
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Обучение по специалност “Технология на машиностроенето”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висшия институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство /ВИММЕСС/
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
много добра много добра добра добра
немски
добра добра добра задоволителна
английски
задоволителна добра задоволителна задоволителна
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: 2008 И СЕГА – РЪКОВОДИТЕЛ НА УЧЕБНО-НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ „ЗАВАРЯВАНЕ” КЪМ КАТЕДРА „МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ”
2000 – 2008 – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И РЕКЛАМА” НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
1995 – 2000 – ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
1994 – 1996 – РЕГИОНАЛЕН ОТГОВОРНИК НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАВАРЯВАНЕ ЗА РУСЕНСКИ РЕГИОН
1994 – 1995 – ЗАМЕСТНИК ДЕКАН ПО УЧЕБНАТА РАБОТА НА СВОБОДНИЯ ФАКУЛТЕТ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
1993 – 2006 – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ № 30 „ЗАВАРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ” НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ
1992 – 1993 – ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ ПО УЧЕБНАТА РАБОТА НА КАТЕДРА „МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ”
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.