РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Николина
Фамилия: Ангелова-Барболова
Адрес:
ул. "Доростол" №51, бл."Твърдина", вх.А, ет.3, ап.4 гр.Русе, п.к. 7004
Телефон:
0888747347
Email: nangelova@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 10.07.1971
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2010 - 2013
Заемана длъжност или позиция: от май 2010 до май 2011 - асистент; от май 2011 и към февруари 2013 - главен асистент; от февруари 2012 - изп. длъжността зам. декан по УР на ФОЗЗГ
Основни дейности и отговорности:
организация на работата; преподаване на студенти
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1997 - 2013
Заемана длъжност или позиция: ординатор в Отделение за лечение на зависимости, в Мъжко и Женско отделения на Център за психично здрве Русе; от 2004 и към февруари 2013 началник отделение Съдебна психиатрия
Основни дейности и отговорности:
организация на работата с рискови пациенти (с психиатрични разстройства и опасно поведение на боледуване); осъществяване на експертна психиатрична оценка и оценка на риска от опасно поведение на боледуване при лица с психични разстройства; консултации на външни лица, на семейства и групи, както и консултации на здравни заведения, на институции и неправителствени организации по въпросите на рисковото поведение на боледуване и оценката на риска от опасно поведение.
Име и адрес на работодателя:
Център за психично здраве Русе ЕООД
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2010 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: специализант по „Правно регулиране в здравепазването”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
придобиване на знания и опит за законодателството, което регулира правоотношенията в здравеопазването (на национално ниво и в ЕС) / умения за работа в екип, организационно консултиране
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински университет София, Медицински факултет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2011 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Дипломирана в „Международна диплома по психично здравно законодателство и човешки права” – стипендиант на СЗО за Източна Европа
Основни предмети/застъпени професионални умения:
запознаване с международните стандарти за правата на човека и прилагането им в психично-здравното законодателство, умения за работа в екип, умения за творческо писане и за компютърни презентации
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Световната здравна организация, Женева, Швейцария и Юридически колеж в град Пуна , Индия
Ниво по националната класификация:
от -до: 2011 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Учителска правоспособност; Свидетелство за професионална квалификация Серия С-05 № 007166
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Учебни дисциплини: Теория на възпитанието, Дидактика, Възрастова психология, Методика на обучението,Информационни технологии в обучението, Култура на речта, Педагогическа ергономия и училищна хигиена, Педагогическа реторика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Център за продължаващо обучение
Ниво по националната класификация: Професионална квалификация
от -до: 2011 - 2011
Наименование на придобитата квалификация: Медицинска педагогика; Удостоверение с рег. № 17834/2011
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Учебни дисциплини: Педагогика, Медицинска педагогика, Педагогическа и медицинска психологоия, Методика на обучението, Педагогическа практика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: Професионална квалификация
от -до: 2010 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: Ортезирование и ерготерапия, Свидетелство за повишаване на квалификация с рег. № 4017/2010
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Основи на ерготерапията, Ерготерапевтични средства за адаптиране на средата, Ерготерапия при соматични, неврологични и психични заболявания
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ГОУВПОСПб ГМА им. И. И. Мечникова
Ниво по националната класификация:
от -до: 2005 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 03.01.20 – Психиатрия
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Удостоверение № 556-ВАК от 15.03.2010г. за утвърждаване на дадената в Русия образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 03.01.20 – Психиатрия (Диплома за кандидат на медицинските науки серия ДКН № 100307 от 05.02.1010г. №4к/50 ); умения за работа в екип вкл. и при организиране на различни прояви; умения за обучение на възрастни; умения за творческо писане и за компютърни презентации.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
задочен аспирант в Държавен научен център по социална и съдебна психиатрия „В.П.Сербски”, Москва, РФ
Ниво по националната класификация: ОНС "доктор"
от -до: 2007 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: медиатор; удостоверение № 4/04.02.2008; вписана в единния регистър на медиаторите под № 20080204004
Основни предмети/застъпени професионални умения:
извън съдебно решаване на спорове; умения за работа в екип и умения за работа с различни клиенти и етнически групи, организационно консултиране
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
фондация „Партньори България”
Ниво по националната класификация:
от -до: 2002 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: магистър по икономика; диплома серия СА-2006 № 037700
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност „Застраховане и социално дело”, магистърска програма „Здравен мениджмънт”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска академия „Д.А.Ценов” – Свищов, Център за магистърско и дистанционно обучение
Ниво по националната класификация: ОКС "магистър"
от -до: 2002 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: специалност "Съдебна психиатрия"; свидетелство за призната специалност серия АС № 009612, рег. № 009120/10.07.2004г.
Основни предмети/застъпени професионални умения:
психично здраве, оценка на риска от опасно поведение, изготвяне на експертни оценки; умения за работа в мултидисциплинарен екип и в условия на спешност и неотложност; умения в областта груповата динамика и общуването, терапевтично поведение.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински университет София, Медицински факултет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1998 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: специалност "Психиатрия"; свидетелство за призната специалност серия МУВ-2002 № 0134, рег. № 00622/04.02.2002г.
Основни предмети/застъпени професионални умения:
разпознаване и диагностициране клиниката на психичните болести и разстройства във всички възрасти и свързани с различни причини; правене на валидни прогнози за хода и протичането на заболяванията и провеждане на лечения с психотропни медикаменти, с други биологични методи и с уточнен набор от психотерапевтични и рехабилитационни подходи.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински университет Варна
Ниво по националната класификация:
от -до: 1990 - 1996
Наименование на придобитата квалификация: магистър по медицина; диплома серия Е № 003352, рег. № 3352/1996г.
Основни предмети/застъпени професионални умения:
професионална квалификация - лекар
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висш медицински институт Плевен
Ниво по националната класификация:
от -до: 1985 - 1990
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
биологична паралелка, по програмата на НПМГ София (5 годишен срок на обучение)
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия «Баба Тонка» гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добро добро добро добро
руски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.