РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Ния
Фамилия: Пенева
Адрес:
Телефон:
0886 21 46 39
Email: nia_doneva@abv.bg
Националност: Българка
Дата на раждане: 16.10.1987 г
Пол: Ж
Трудов стаж
от -до: 2018 - сега
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на: морфология, синтаксис, култура на речта и поведението, българки език за чуждестранни студенти
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" № 8
гр. Русе - 7017
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
Образование и обучение
от -до: 2018 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Доктор по Български език
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Защитена дисертация на тема: Образът на протестиращия българин в началото на XXI век по данни от българския език

Научен ръководите: доц. д-р Руси Русев
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2010 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Европеистика, Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация:
от -до: 2006 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Славянска филология, Бакалавър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски университет "Св.Св Кирил и Методий"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
C2 C2 C2 C2
Руски език
C2 C2 C2 C2
Полски език
C2 C2 C1 B1
Испански език
B1 C1 B1 B1
Социални умения и компетенции: Отлични комуникативни умения,развити умения за работа в екип и динамично преодоляване на критични и стресови ситуации в интерес на резултатността на краткосрочните и дългосрочни цели и задачи.
Организационни умения и компетенции: Яснота и точност при постигане на резултатите спрямо определените задачи.Пълнота и новаторство при изпълнението на служебните задължения.
Широка комуникативност и умение за диалогичност;участие при организацията на Осми Арнаудови четения
Технически умения и компетенции: Добро владеене на : Microsoft, Word, Excel, Internet
Компютърни умения и компетенции: Добро владеене на : Microsoft, Word, Excel, Internet
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: -
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.