РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Недка
Фамилия: Станчева
Адрес:
7005, Русе, ул. Г Богдан 1
Телефон:
082 888 478
Email: nedka@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 20.08.1949
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1972 - 2012
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
стажант асистент (1972), асистент (1973), ст. асистент (1977), гл. асистент (1986), доцент (2002)
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев" - Русе
Машинно-технологичен факултет
Катедра "Техническа механика"
Вид на дейността или сферата на работа: Лекции по съпротивление на материалите I и II част;
семинарни и практически упражнения по статика, съпротивление на материалите І и ІІ част, техническа механика;
лабораторни упражнения и курсови работи по съпротивление на материалите І и ІІ част;
лекции и семинарни упражнения по “Метални конструкции в промишлеността”;
лекции и семинарни упражнения по “Приложна механика” и “Инженерна механика”;
лекции по “Елементи на уредите- ІІ част”.
Образование и обучение
от -до: 1982 - 1987
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертацията: Решение на равнинната задача на теорията на еластичността за правоъгълна област във вид удобен за създаване на мембранен макроелемент и приложението му в метода на крайните елементи.
Научен ръководител: доц. д-р инж. Марко Тодоров. Русе, РУ, 1987
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
5 5 5 5
английски
4 5 4 5
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.