РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Надежда
Фамилия: Евстатиева
Адрес:
ул.Студентска, 8, Русе 7017, България
Телефон:
082 888 638
Email: nevstatieva@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1985 - 2018
Заемана длъжност или позиция: в момента - доцент в катедра ТИЕ
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на електрониката и електротехниката.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул.Студентска, 8, Русе 7017, България.
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование.
Образование и обучение
от -до: 2006 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: 02.20.08 - Доктор, диплома No/дата: 33625 / 14.12.2009; 02.20.08 - Доцент, диплома No/дата: 26641 / 20.12.2010
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Научна специалност 02.20.08 Електронизация
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"; ВАК
Ниво по националната класификация: ОНС "Доктор"; научно звание Доцент
от -до: 1975 - 1982
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер по автоматизация на топлоенергетичните процеси
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Автоматизация на топлоенергетичните процеси".
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Национален технически университет на Украйна (КПИ)
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
B1 B2 B1 B2
Руски
C2 C2 C2 C2
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.