РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Николай
Фамилия: Фердинандов
Адрес:
Телефон:
Email: nferdinandov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане:
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2001 - 2012
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Водене на лабораторни и практически упражнения по дисциплините: Учебна практика, Технология на материалите, Технология на заваряването (за студенти ОКС бакалавър), Термично рязане, Основи на заваряването, Заваряемост, заварени конструкций и термообработка (за студенти ОКС магистър). Научно-изследователска работа в областта на заваряване на материалите
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Факултет "машинно-технологичен"
Катедра "Материалознание и технология на материалите"
7017-Русе, ул. "Студентска"-8
Вид на дейността или сферата на работа: Заваряване
Образование и обучение
от -до: 1995 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер мениджър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: висше образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добро добро добро добро
руски
добро много добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.