РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Николай
Фамилия: Георгиев
Адрес:
ул. Студентска 8, гр. Русе - 7017, България
Телефон:
082-888478
Email: ngeorgiev@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 1977 г.
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2007 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Изнасяне на лекции, провеждане на упражнения и ръководство на курсови задачи в рамките на Механика на материалите, за студенти в направления машинно инженерство и общо инженерство.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Факултет: Машинно-технологичен
Катедра: Техническа механика
Вид на дейността или сферата на работа: Лекции по:
-Съпротивление на материалите (общо инженерство),
-Механика на материалите,
-Приложна механика
-Механика и др.

Упражнения (семинарни, практически и лабораторни) по:
-Съпротивление на материалите I и II част,
-Съпротивление на материалите (общо инженерство),
-Механика на материалите,
-Приложна механика
-Механика и др.

Курсови работи и курсови задачи по:
-Съпротивление на материалите,
-Механика на материалите,
-Приложна механика
-Механика и др.

Участие в проекти финансирани от:
-Национален фонд "Научни изследвания" и
-Фонд научни изследвания на РУ "Ангел Кънчев"
от -до: 2006 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Факултет: Машинно-технологичен
Катедра: Техническа механика
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2005 - 2006
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Факултет: Машинно-технологичен
Катедра: Техническа механика
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2001 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Доктор по научна специалност 01.02.04 "Механика на деформируемото твърдо тяло"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертацията: "Моделиране на релаксацията на напреженията в метални стъкла и тънки покрития"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 1995 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: Машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност: Транспортна техника и технологии
Специализация: Двигатели с вътрешно горене
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1992 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: Автомобилен механик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност: "Механик на електрическото оборудване на автомобила" и водач на МПС категория С
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ПГ по Транспорт Васил Друмев"
Ниво по националната класификация: средно
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
4 3 3 3
Руски
4 4 3 3
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: MS Office, MATLAB, Mathcad, Microcal Origin и др., придобити при самообучение и по време на обучението в РУ "Ангел Кънчев"
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория С (В, Ткт, М)
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.